Nieruchomości Bielsko-Biała Wiadomości Nieruchomości ROTUNDA


Nieruchomości Bielsko-Biała Zagadnienia prawne Informacje Dane statystyczne


Narzędzia internetowe dla nieruchomości

Publikujemy Państwa oferty w Internecie Ogłoszenia Sprzedam

Kalkulator powierzchni na mapie Google Pomiary nieruchomości na mapie

Elektroniczne Ksiegi Wieczyste są dostępne w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ lub bezposrednio pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/. Należy znać numer księgi wieczystej aby ją przeglądać bezpłatnie online, jednak uzyskanie odpisu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania jest płatne - 20 zł. Wydrukowany samodzielnie odpis ma takie samo znaczenie, jak odpis uzyskany w sądzie - po uiszczeniu opłaty 30 zł.

§ 114 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym: Stanowi on, że część nieruchomości może być odłączona, tylko gdy zostaną przedstawione dokumenty będące podstawą oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej.

e-usługi – załatw sprawę przez Internet – szybko i bez wychodzenia z domu

Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Ewidencja gruntów i budynków: Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynkówPrawo nieruchomości


Słownik nieruchomości: Pojęcia podstawowe.

Nowelizacja Prawa budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 28.06.2015 r. - Likwiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu. Ustawa Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) art. 132 pkt 5 - Grunty warszawskie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849) - Zmiany od 1 stycznia 2016 r. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2175). Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców.

Sąd Najwyższy, 22 czerwca 2017 r., podjął uchwałę (Sygn. akt III SZP 2/16) dotyczącą postanowienia Sądu Najwyższego (Sygn. akt III SK 56/15) w której stwierdził, że:
1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017 poz. 819). Ustawa o kredycie hipotecznym.Przydatne informacje

29.12.2015 Jak uzyskać zgodę na budowę domu?
16.08.2017 Bezpieczny Najem 2017 - Akcja Polskiej Federacji Rynku NieruchomościDane statystyczne

1.06.2017 Średnia cena gruntów rolnych w I kw. 2017 r. wyniosła 41 078 tys. zł za 1 ha wg GUS

23.08.2016 Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w II kw 2016 r. wyniosła 4063 zł. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania.

30.10.2016 Obrót nieruchomościami w 2015 r.: Zarejestrowano ok. 412,5 tys. transakcji kupna/sprzedaży o łącznej wartości 102,6 mld zł. Roczny raport GUS: Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych - kupna/sprzedaży nieruchomości w Polsce, z wyodrębnieniem obszarów miejskich, obszarów wiejskich, miast na prawach powiatu oraz formy obrotu.


Prawo nieruchomości Zarys Dziejów Konstytucji