Usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Bielsko-Biała

Biuro agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
Nieruchomości ROTUNDA
ul. Bogusławskiego 5/16
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie

poniedziałek - piątek w godz. 9:00 - 17:00
Telefon: 664-486-415, 33-821-06-79
Formularz kontaktowy, wypełnij formularz aby się z nami skontaktować:
Oferujemy usługi:
Ogłoszenia i reklama w Internecie
Kupna/Sprzedaży nieruchomości
Najmu/Wynajmu nieruchomości
Określania ceny ofertowej nieruchomości
Doradztwa w obrocie nieruchomościami i ubezpieczeniach
Poszukiwaniu kredytu bankowegoWykonujemy:
  • Tworzymy strony i reklamy internetowe aplikacje mobilne.


Zasady działania agencji nieruchomości


Przystępując do wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podpisujemy umowę pośrednictwa, która jest podstawą naszego działania we wszelkich czynnościach jakie podejmujemy na zlecenie Klienta. Agencja Nieruchomości ROTUNDA Bielsko-Biała zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów:

nabycia lub zbycia praw do nieruchomości
nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
nabycia lub zbycia spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego
nabycia lub zbycia prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części
Agencje nieruchomości w Bielsku-BiałejPrzyjmując nową ofertę sprzedaży lub wynajmu nieruchomości sprawdzamy: kto jest jej właścicielem, stan zadłużenia, posiadane dokumenty własności nieruchomości, określamy cenę ofertową nieruchomości, pomagamy w pozyskaniu koniecznych dokumentów potrzebnych do zawarcia transakcji, uzgadniamy plan promocji oferty, przystępujemy do aktywnego przedstawiania oferty wszystkim zainteresowanym Klientom, oferty zgłoszone na zasadach wielokrotnego oferowania są publikowane w systemie informatycznym pośredników nieruchomości zrzeszonych na Śląsku - oferta zostaje przekazana do innych agencji nieruchomości, pomagamy Klientom w negocjacjach i dojściu do porozumienia oraz przy podpisaniu protokołu i przekazaniu nieruchomości, rozliczeniu mediów i innych opłat.

W celu podpisania umowy pośrednictwa, zainteresowany naszymi usługami Klient powinien przedstawić swój dowód osobisty, numer PESEL, numer NIP, numer REGON oraz dokumenty dotyczące konkretnej, oferowanej do sprzedaży lub wynajmu nieruchomości:

dowód własności nieruchomości (podstawowym jest odpis z księgi wieczystej)
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - przydział mieszkania oraz zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wypis z rejestru gruntów i budynków
mapy geodezyjne (zasadnicza, ewidencyjna)
dokumentacja budowy
decyzja o dopuszczeniu do użytkowania nieruchomości
zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

Zgłoszenie naszej firmie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zlecenia poszukiwania nieruchomości będącej przedmiotem kupna lub najmu, czy też wykonania reklamy internetowej można dokonać: Przesyłając wiadomość lub odwiedzając nas osobiście w biurze. Możliwe jest spotkanie poza godzinami pracy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.
Za wykonaną przez pośrednika usługę, pobieramy zwyczajowe na rynku nieruchomości wynagrodzenie - negocjowalne i ustalane w trakcie podpisywania umowy. Pomagamy, wraz z współpracującymi z naszym biurem firmami, w rozwiązywaniu wszelkich problemów dotyczących nieruchomości.

Wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów przez naszą firmę związane z podpisaniem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami są chronione i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia transakcji w obrocie nieruchomościami. Nie są udostępniane osobom trzecim nie związanym bezpośrednio z transakcją. Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe naszych Klientów są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Bezwzględnie wymagana jest zgoda drugiego małżonka na sprzedaż, odpłatne nabycie, darowiznę i obciążenie nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków. Również ważność umowy pośrednictwa zależy od jej potwierdzenia przez drugiego małżonka.Usługi Agencji pośrednictwa Nieruchomości ROTUNDA w Bielsku-Białej: Prosimy o kontakt z naszym biurem, w celu uzyskania informacji, przesłania oferty nieruchomości, zarezerwowania terminu podpisania umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Podpisanie umowy pośrednictwa jest konieczne do podjęcia przez nasze biuro jakichkolwiek czynności zmierzających do realizacji Państwa oferty. Zawsze poszukujemy intensywnie ofert nieruchomości dla naszych Klientów - nawet takich, których nie ma w chwili obecnej na rynku lub trudno je znaleźć.

Agencja Nieruchomości ROTUNDA w Bielsku-Białej
Agencja Spredaż i wynajem z biurem nieruchomości Licencja zawodowa Nr 2658, prowadzi swoją działalność od 2004 r., jest członkiem Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami BCK SPONi Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości PFRN Firma Nieruchomości ROTUNDA należy do Bielskiej Sieci Agencji Nieruchomości BSAN, w skład której wchodzą następujące agencje nieruchomości: Pod Orłem, Real, Prokurent, euroCapial, Janosz & Makuch, Józef Kufel, Rotunda, Paweł Drążkiewicz. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prezentacją własnych ofert nieruchomości na wszystkich stronach Bielskiej Sieci Agencji Nieruchomości to prosimy o kontakt z naszym biurem.